Tarmo Okkola in memoriam

Tarmo Okkola

Karjalan Keksijät ry:n aktiivinen jäsen ja yhdistyksen hallituksen jäsen Tarmo Okkola kuoli äkillisesti sairauskohtaukseen 21.7.2018. Hän oli syntynyt Luumäellä 13.3.1961. Tarmolla olisi vielä ollut paljon arvokasta annettavaa keksimisen ja tuotekehittelyn piirissä.

Okkola oli suorittanut huoltoasentajan tutkinnon ammattioppilaitoksessa Kouvolassa ja työskennellyt sen jälkeen useissa yrityksissä ennen oman yrityksen Prototyyppisuunnittelu Okkola Tarmo perustamista vuonna 2000. Monipuolista työkokemusta oli kertynyt mm. Ruotsin Kalixista, varaosien välityksestä USA:sta, autonhuoltoalalta, autosähköasennuksista ja yrittäjänä toimiessaan vika- ja kehityspalveluista yrityksille.

Okkola oli taitava ongelmanratkaisija -problem solver. Samalla hän oli nimensä mukaisesti käsittämättömän tarmokas. Tämän tiesivät Luumäen alueen yritykset, minkä vuoksi Okkola saapui toisinaan keksijöiden iltakokoukseenkin suoraan työmaalta. Tekniset laitokset tarvitsivat pikaista apua koneiden ja laitteiden saamiseksi toimintakuntoon ja silloin haettiin Tarmoa avuksi. Tarmo Okkola oli asenteiltaan ja osaamiseltaan tyypillinen keksijä. Hänellä oli runsaasti ideoita pohdittavaksi ja kehitettäväksi sekä ratkaisuja jo esiintyneisiin ongelmiin.

Monet hänen vireillä pitämänsä kehiteltävät asiat liittyivät yhteisen hyvän edistämiseen. Energiantuotanto, energiatehokkuus ja biomassan hyödyntämiseen tarkoitetut tekniset laitteet olivat hänellä merkittävänä kiinnostuksen kohteena. Tästä esimerkkeinä ovat Tarmo Okkolan panostus biodiesel-projektin laitteiston kehittämiseen, aurinkoenergian talteenottoon ja loppuprosesseihin kytkeytyvän stirling-moottorin optimointi- ja kehityshankkeet. Tarmolla oli selkeä kokonaisuusnäkemys siitä, mitä tulisi tehdä ja saada aikaan.

Karjalan Keksijät ry jää kaipaamaan Tarmo Okkolaa miellyttävänä ja osallistuvana keksijätoverina. Häntä jäävät lähimpinä kaipaamaan osallistuva vaimo Luumäellä ja yliopisto-opintojaan harjoittava tytär Helsingissä.

Karjalan Keksijät ry