Jaakko Pöntelin in memoriam

Jaakko Pöntelin

Monitaitoinen pienyrittäjä Jaakko Pöntelin menehtyi äkillisen sairauskotauksen jälkeen. Hän oli havaitsemiinsa ongelmiin aina parempia ratkaisuja etsivä ja yhteistyöhön valmis keksijä. Hänen mielenkiintonsa suuntautui moniin eri kohteisiin. Hän kehitti ideoitaan eteenpäin niin, että sekä valmistus että markkinointikin tulivat huomioon otetuksi.

Hänen merkittävimpiin kuulunut keksintönsä oli klapikone, jonka idea alkoi kehkeytyä Jaakko Pöntelinin mielessä hänen ollessaan 1970-luvulla Pikisaaren sahalla töissä. Hän kohtasi keksijöille tavanomaisen ongelman. Aluksi ideaa ei ymmärretty, vain Työtehoseuran johtaja suhtautui siihen myönteisesti. Onneksi mukaan tuli myös Keksintösäätiö, jonka avustuksella löytyi valmistaja Varsinais-Suomesta. Tästä tuotteesta tuli alan klassikko Klapi-Tuiko, josta alkoi klapikoneiden boomi Suomessa ja muutaman vuoden kuluessa markkinoille tuli useita eri mekanismeilla toimivia klapikoneita. Klapi-Tuikoa on valmistettu jo yli neljän vuosikymmenen ajan lähes 10000 kappaletta ja viety myös ulkomaille satoja kappaleita. Neljännen prototyypin Jaakko Pöntelin säilytti omassa käytössään. Osan keksinnöistään Pöntelin piti myös omassa valmistuksessaan, jonka hän saattoi itse automatisoida, kuten Hukariksi kutsumansa pilkkomistyökalun. Siinä oli yhdistettynä pikkukirveen ja vesurin toimintoja. Hän kehitti myös lämmitysputkien lämmönsiirtoa edistävän ratkaisun sekä kullanhuuhtojien työtä tehostavan vaskoolikonstruktion. Rakentavan keksijän mieli liikkui myös sähkötekniikan ja kellojen kehittämisen alueilla.

Jaakko Pöntelin perusti oman yrityksensä Taiter Oy:n, jossa työskenteli aktiivisesti vielä 78-vuotiaana. Hän oli parempia ratkaisuja etsivä ajattelija ja keksijä, joka toteutti luovia ratkaisujaan sekä omassa yrityksessään että muualla asiakkaittensa piirissä. Jaakko Pöntelin osallistui monin tavoin myös yhteisten asioiden edistämiseen sekä ammattialallaan että vapaassa keksijöiden yhdistystoiminnassa. Hän toimi aktiivisesti Etelä-Karjalan Keksijät ja Tuotekehittäjät r.y.:n (KarKe) piirissä sen perustamisesta lähtien ja oli useita vuosia yhdistyksen puheenjohtajana.

Valtakunnallinen Keksijäin Keskusliittokin palkitsi hänet ansiomerkillään. Hänen kotinsakin oli usein avoinna keksijöiden kokoontumisiin, joissa lisäksi hänen vaimonsa Lea Pöntelin kattoi ystävällisesti kahvipöydän herkullisilla iltapaloilla. Pöydän maittavien antimien äärellä keksijät viihtyivät usein pitkään.

Vapaa-aikaansa Jaakko Pöntelin viihtyi perheen kauniissa luotojen ympäröimässä kesämökkisaaressa. Häntä jäivät kaipaamaan erityisesti puoliso Lea Pöntelin sekä lapset ja lastenlapset.

Karjalan Keksijät ry